Online op eigen tempo

Miras- Autocad
MIRAS

AutoCAD 2D

CAD-basis
Kan starten tussen: -
Uiterste einddatum:
Studiebelasting: +/- 60 uur

€ 90
Extra kosten:
€ 15
Extra lesmateriaal en andere

Beschrijving

Wil je tekenwerk op een snelle en efficiënte manier uitvoeren? Het tekenprogramma AutoCAD kan dé ideale oplossing zijn. In deze praktijkgerichte, online opleiding leer je de verschillende toepassingen van dit pakket. De vraag naar medewerkers die met AutoCAD kunnen werken is groot. Tijdens sollicitaties wordt de kennis van AutoCAD gewaardeerd. Deze opleiding richt zich tot (toekomstige) technisch tekenaars in allerlei sectoren zoals mechanica, hout- en bouwsector, …

Instapvoorwaarden

Voor het volgen van deze module zijn er geen instapvoorwaarden. 
Wel worden een aantal Windows-basisvaardigheden verwacht:

 • je kan mappen aanmaken
 • je beheerst de Windows Verkenner
 • je kan een bestand vlot openen

Wat leer ik in deze cursus?

In deze cursus komen de volgende inhouden aan bod:

 • Instellen van een werkruimte (Workspace)
 • Tekeningen bekijken (Zoom, Pan) 
 • Gebruik van de helpfunctie 
 • Gebruik van tekenhulp 
 • Instellen van lagen (Layers) 
 • Tekenen van objecten 
 • Aanpassen van getekende objecten 
 • Afdrukken van tekeningen 
 • Aanmaken en gebruik van bibliotheekelementen 
 • Plaatsen van afmetingen in functie van de uitvoering 
 • Plaatsen van aanwijzers 
 • Werken met tekst 
 • Werken met tabellen, gekoppeld aan de tekening