Online op eigen tempo

LBC TLM
LBC

Documentenstroom en documentair krediet

Documentenstroom en documentair krediet
Kan starten tussen: -
Uiterste einddatum:
Studiebelasting: +/- 40 uur

€ 66
Extra kosten:
€ 0

Beschrijving

  • De leerinhouden worden door de cursist verwerkt in zgn. begeleide zelfstudie met ondersteuning van een lesgever.
  • De cursus vormt de leidraad en wordt aangevuld met oefenmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld via het leerplatform.
  • Het oefenmateriaal is ingedeeld in 2 vormen: oefeningen die verbonden zijn aan de theorie in de cursus en oefeningen die een meer praktische benadering inhouden van de materie.

Instapvoorwaarden

Je bent 16 jaar (of 15 jaar indien je geslaagd bent voor de eerste 2 jaar secundair onderwijs).

Wat leer ik in deze cursus?

  • Op het einde van de module documentenstroom zal je het onderscheid kunnen maken tussen de verschillende handelsdocumenten, beschrijvende documenten, vervoersdocumenten en controledocumenten.
  • Je leert een CMR en een Bill of Lading opstellen.
  • Je leert wanneer welk document door welke betrokken partij moet aangevraagd of opgesteld worden in internationale goederenbewegingen.
  • Je leert ook over de werking en het doel van het documentair krediet en een aantal andere financierings- en betalingstechnieken in de internationale handel.