Online op eigen tempo

LBC TLM
LBC

Engels voor de transport- en logistieke sector

Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1
Kan starten tussen: -
Uiterste einddatum:
Studiebelasting: +/- 80 uur

€ 132
Extra kosten:
€ 0
Handboek en andere

Beschrijving

De leerinhouden worden door de cursist verwerkt in zgn. begeleide zelfstudie met ondersteuning van een lesgever. De leerstof wordt  via het leerplatform beschikbaar gesteld in de vorm van leerpaden. In samenspraak met de lesgever worden regelmatig digitale oefen- en feedbackmomenten ingepland. Mogelijke thema's zijn Networking, Guests & visitors, Cultural communication, A freight forwarder's job, Modes of transportation, Shipping goods, Logistics in action, Paperwork, Professional telephone skills, Giving presentations, ...

Instapvoorwaarden

Je bent 16 jaar (of 15 jaar indien je geslaagd bent voor de eerste 2 jaar secundair onderwijs).

Je hebt niveau Engels 2.1 al behaald.

Wat leer ik in deze cursus?

Op het einde van de module Zakelijke Communicatie in een 2de vreemde taal (Engels) zal je een aantal essentiële competenties verworven hebben met betrekking tot zowel mondelinge als schriftelijke communicatie in een zakelijke en transport- en logistieke context in de doeltaal op het niveau B1 van het ERK. Concreet betekent dit je je in face-to-face alsook telefonische contacten met klanten, bezoekers, collega's, ...   op een correcte en vlotte manier kan uitdrukken. Ook aan zakelijk schrijven, woordenschatverwerving, met nadruk op vakjargon,  en functionele grammatica wordt de nodige aandacht besteed.