Online op eigen tempo

LBC TLM
LBC

Havenkennis

Havenkennis
Kan starten tussen: -
Uiterste einddatum:
Studiebelasting: +/- 40 uur

€ 66
Extra kosten:
€ 0

Beschrijving

  • De leerinhouden worden door de cursist verwerkt in zgn. begeleide zelfstudie met ondersteuning van een lesgever als coach.
  • De cursus en een opdrachtenmap vormen de leidraad en worden aangevuld met extra informatie dat beschikbaar wordt gesteld via het leerplatform.

Instapvoorwaarden

Je bent 16 jaar (of 15 jaar indien je geslaagd bent voor de eerste 2 jaar secundair onderwijs).

Wat leer ik in deze cursus?

  • Je verwerft inzicht in de verschillende beheersvormen van een haven en je vergelijkt de werking en opbouw van verschillende havens. Hoe komt een schip de haven van Antwerpen binnen en welke diensten en bedrijven zijn hierbij betrokken?
  • Bij het bespreken van de verschillende soorten terminals leer je het onderscheid tussen de verschillende soorten goederen en het benodigde equipment om deze goederen te behandelen.
  • Je leert over havenarbeid en alle andere bij transport en logistiek horende marktspelers.
  • Actuele onderwerpen zoals havenbeveiliging worden uitgediept alsook de reglementen en gebruiken bij binnenkomend en uitgaand verkeer.