Online op eigen tempo

LBC TLM
LBC

Intermodaal vervoer

Intermodaal vervoer
Kan starten tussen: -
Uiterste einddatum:
Studiebelasting: +/- 40 uur

€ 66
Extra kosten:
€ 0

Beschrijving

  • De evaluatie gebeurt aan de hand van opdrachten via het leerplatform die je binnen gestelde deadlines moet afwerken.
  • De lesgever is beschikbaar per e-mail of via een Teams-overleg op aanvraag.

Instapvoorwaarden

Je bent 16 jaar (of 15 jaar indien je geslaagd bent voor de eerste 2 jaar secundair onderwijs).

Wat leer ik in deze cursus?

  • Deze cursus behandelt de volgende thema's: de verschillende vervoerscombinaties, de verschillende marktpartijen die betrokken zijn bij het intermodaal vervoer en de nodige documenten bij het intermodaal vervoer.
  • Je leert het toenemende belang en de toenemende mogelijkheden van intermodale vervoerscombinaties kennen. We vertalen dit concreet naar de bestaande nationale en internationale intermodale vervoersmogelijkheden. We bekijken daarbij ook de nationale en Europese investeringsplannen in het gecombineerd vervoer. Naast de betrokken overheden maken we kennis met de ladingaanbieders, de uitvoerende partijen, de tussenpersonen en de ondersteunende partijen in het intermodale gegeven. Tenslotte bekijken we ook de administratieve zijde van het intermodaal vervoersverhaal.