Online op eigen tempo

LBC TLM
LBC

Logistiek

Logistiek
Kan starten tussen: -
Uiterste einddatum:
Studiebelasting: +/- 40 uur

€ 66
Extra kosten:
€ 0

Beschrijving

  • De leerinhouden worden door de cursist verwerkt in zgn. begeleide zelfstudie met ondersteuning van een lesgever.
  • De cursus vormt de leidraad en wordt aangevuld met oefenmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld via het leerplatform.
  • Het oefenmateriaal is ingedeeld in 2 vormen: oefeningen die verbonden zijn aan de theorie in de cursus en oefeningen die een meer praktische benadering inhouden van de materie.

Instapvoorwaarden

Je bent 16 jaar (of 15 jaar indien je geslaagd bent voor de eerste 2 jaar secundair onderwijs).

Wat leer ik in deze cursus?

  • Je leert hoe goederen via logistieke ketens tot hun bestemming komen.
  • Je leert de verschillende schakels in de logistieke keten beter kennen: van logistieke stromen binnen een bedrijf tot de logistieke stromen over de verschillende bedrijven heen.
  • Je leert over de verschillende voorraadtypes, de verschillende voorraadbeheerssystemen, de plaats van de voorraad in de logistieke keten en de behandeling van goederen in magazijnen bij de inslag, opslag en uitslag. Je leert daarbij nieuwe terminologie kennen als logistieke dienstverleners (2/3/4/5 PL), cross-docking, optimale voorraadhoogte, retourlogistiek...