Diverse verrichtingen

Miras - Diverse verrichtingen
Diverse verrichtingen
Centra
MIRAS
Learning method Online op eigen tempo
Kan starten tussen -
Uiterste einddatum
Studiebelasting +/- 80 uur
Price
€ 120
Extra kosten:
€ 20
Extra lesmateriaal en andere

Beschrijving

In deze opleiding leer je boekhouddossiers bijhouden met het oog op de afwerking van de boekhouding en het voorbereiden van de aangiften. De opleiding gaat volledig online door. 

Instapvoorwaarden

In deze opleiding leer je boekhouddossiers bijhouden met het oog op de afwerking van de boekhouding en het voorbereiden van de aangiften. De opleiding gaat volledig online door. 

Wat leer ik in deze cursus?

Deze thema's komen aan bod:

 • een boekhoudsoftwarepakket gebruiken
 • de inkomsten en uitgaven van de onderneming controleren en registreren volgens de procedures
 • dossiers van schadegevallen of ingebrekestelling administratief opvolgen 
 • wettelijke fiscale en sociale aangiften voorbereiden
 • verantwoordingsstukken verzamelen en klasseren m.b.t. de personen- en vennootschapsbelasting en andere belastingen of taksen
 • verantwoordingsstukken verzamelen en klasseren m.b.t personeelsadministratie
 • fiscale, sociale en boekhoudwetgeving
 • vastgelegde termijnen respecteren
 • cijfermateriaal voor de opmaak van budgetten verzamelen
 • kostenberekeningen maken
 • boekhoudkundige aspecten van de personeelsdossiers voorbereiden
 • relevante personeelsgegevens bijhouden
 • dossiers klaarmaken voor het sociaal secretariaat
 • gegevens verzamelen i.v.m. de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever

Praktische info: 

 • Deze cursus is heel praktijkgericht. De klemtoon ligt op het inoefenen op basis van dagdagelijkse documenten uit het bedrijfsleven. 
 • De cursus gaat door in gecombineerd onderwijs. Dit betekent dat de lessen bestaan uit een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. De klemtoon ligt op het contactonderwijs.